Kanta-asiakkuus

LIITTYMINEN

Lemmikkitaivaan kanta-asiakkaaksi voi liittyä yli 18-vuotias yksityishenkilö. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus ja sen lisäksi huoltajan allekirjoittama kanta-asiakkaan liittymislomake. Kanta-asiakkaaksi liitytään täyttämällä liittymislomake Lemmikkitaivaan myymälässä. Kanta-asiakastiliin voi liittää useampia perheenjäseniä. Kanta- asiakkaaksi liittyminen on maksutonta. Kanta-asiakkaaksi liittymisen edellytyksenä on kaikkien liittymislomakkeessa kysyttyjen tietojen antaminen. Tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa Lemmikkitaivaan kanta-asiakasjärjestelmään eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli haluaa kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, on lomakkeessa valmiiksi kohta tätä tietoa varten. Kanta- asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa sivuillamme www.lemmikkitaivas.fi.


KANTA-ASIAKKUUS

Kanta-asiakas saa kaikista ostoksistaan bonusta. Bonuksen kertymisestä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Bonusjärjestelmä”. Kanta-asiakas saa myös ostaa kausittain vaihtuvia tuotteita kanta-asiakashinnoin. Myös kanta-asiakastuotteet kerryttävät bonusta. Lemmikkitaivaalla ei ole käytössä kanta-asiakaskorttia vaan asiakas tunnistetaan kassalla hänen ilmoittamansa nimen perusteella. Kun asiakas lunastaa ostosten maksamiseen tilille kertyneen bonussaldon, on hänen esitettävä ostostapahtuman yhteydessä henkilöllisyystodistus. Ostoja ei kirjata kanta-asiakastilille jälkikäteen. Lemmikkitaivas pidättää oikeuden ottaa käyttöön kanta-asiakaskortti. Kanta-asiakkaan tulee ilmoittaa kaikista muuttuneista yhteystiedoista viipymättä Lemmikkitaivaalle. Lemmikkitaivas pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakasohjelman ehtoja ja sisältöä ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä kun asiakas on saanut tiedon muutoksesta. Mikäli kanta-asiakas ei hyväksy muutosta, on hänellä oikeus irtisanoa kanta-asiakassopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Käyttämättä jääneet bonukset mitätöidään kun ilmoitus kanta-asiakkuuden päättämisestä on saatu. Kanta-asiakkuuden voi lopettaa milloin vain ilmoittamal­la siitä osoitteeseen kauppa@lemmikkitaivas.fi. Käyttämättömät bonukset mitätöidään kun ilmoitus kanta-asiakkuuden lopettamisesta on saapunut. Lemmikkitaivaalla on oikeus irtisanoa kanta-asiakas kolmen kuukauden irtisanomisajalla lähettämällä kanta-asiakkaalle irtisanomisilmoitus. Käyttämättä jääneitä bonuksia ei voi hyödyntää irtisanomisajan jälkeen. Kanta-asiakkuus päättyy ilman erillistä ilmoitusta, mikäli kanta-asiakkaalle ei ole kahden perättäisen vuoden aikana kertynyt lainkaan ostoja. Lemmikkitaivaalla on oikeus lopettaa kanta-asiakkuusjärjestelmä ilmoittamalla siitä vähintään kolme kuukautta ennen lopettamista. Käyttämättä jääneitä bonuksia ei voi hyödyntää lopetusajankohdan jälkeen. Näiden ehtojen mukainen ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi kun Lemmikkitaivas on lähettänyt sen asiakkaan viimeksi antamaan sähköpostiosoitteeseen sekä ilmoitus on luettavissa osoitteessa www.lemmikkitaivas.fi. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisen/lähettämisen jälkeen.


BONUSJÄRJESTELMÄ

Jokainen Lemmikkitaivaassa tehty ostos kerryttää kanta-asiakastilille bonusta. Bonukset kertyvät kolmen kalenterikuukauden sykleissä (tammikuu - maaliskuu, huhtikuu - kesäkuu, heinäkuu – syyskuu, lokakuu – joulukuu) ja jokaisen kolmen kuukauden jakson aikana tehtyjen ostosten kerryttämä bonussumma siirtyy kanta-asiakkaan tilille heti kauden loputtua. Bonussumma on käytettävissä ostosten maksamiseen ja säilyy kanta-asiakkaan tilillä yhden (1) vuoden ajan. Tämän jälkeen bonukset eivät ole enää käytettävissä. Bonussummaa ei vaihdeta rahaksi. Lahjakortin ostaminen ei kerrytä bonusta mutta bonus kertyy kun lahjakortin haltija maksaa lahjakortilla ostoksiaan. Lemmikkitaivaalla on oikeus rajata tuotteita tai tuoteryhmiä bonuksen kertymisen ulkopuolelle tai määrittää bonuksen kerryttämisprosenttia eri tuotteiden osalta. Kaikista muutoksista ilmoitetaan kanta-asiakkaille etukäteen. Tilille kertynyt bonussumma tulostuu myös kanta-asiakkaan kassakuitille josta summan voi halutessaan tarkistaa.

Bonusten jako:

ostojen yhteissumma / 3 kk

0 – 100 € bonus 1 %

100 € - 200 € bonus 3 %

200 € - 300 € bonus 5 %

300 € - 400 € bonus 7 %

yli 400 € bonus 10 %

Lemmikkitaivas pidättää oikeuden muuttaa taulukkoa.


REKISTERISELOSTE
Lemmikkitaivaan kanta-asiakasrekisteri REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 3.1.2014 Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ Urhon eläin Oy (jäljempänä ”Lemmikkitaivas”)
Y-tunnus 1792097-0
Espoonlahdenkatu 4
02320 Espoo
Puhelin +358 9 802 5559

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ:
Joana Turpeinen
Puhelin +358 9 802 5559

REKISTERIN NIMI
Lemmikkitaivaan kanta-asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Henkilötietoja käsitellään kanta-asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään kanta-asiakkaiden henkilötiedot, kuten:
- etu- ja sukunimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- syntymäaika
- sukupuoli
- kanta-asiakasnumero
- kanta-asiakkuuden alkamispäivämäärä
- kanta- asiakaskortin käyttämistä koskevat tiedot, kuten kortille rekisteröidyt osto- ja asiointitiedot sekä ostokertymätiedot
- suostumus tietojen käyttämiseen markkinoinnin kohdentamiseen
Lisäksi kartoitetaan tietoja kanta- asiakkaan lemmikeistä kohdennettuja tarjousviestejä ja tapahtumien markkinointia varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakas ilmoittaa tiedot itse omalla suostumuksellaan kanta- asiakastilin avaamisen yhteydessä täyttäessään rekisteröintilomakkeen. Henkilötietoja voidaan päivittää myös Väestörekisteristä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Kanta-asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen kanta-asiakasrekisteriin. Rekisterijärjestelmään on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä ja tietyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä. Kullakin rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty sekä kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevaa tietoa suora- tai muuta markkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti toimipaikassa jossa asiakkaalla on oltava esittää henkilöllisyystodistus. Rekisterinpitäjälle tulee ilmoittaa mahdollisista muuttuneista tiedoista viipymättä jotta hän voi oikaista tai poistaa vanhentuneen, tarpeettoman, puutteellisen tai virheellisen tiedon. Kielto-oikeutta koskeva pyyntö tulee tehdä liittyessä kanta-asiakkaaksi rekisteröintilomakkeella siihen varattuun kohtaan merkitsemällä. Kiellon voi tehdä myös myöhemmin kirjallisesti. Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen:
Lemmikkitaivas
Joana Turpeinen
Espoonlahdenkatu 4
02320 Espoo

Lisätietoja ja ohjeita tarkastus- ja kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä myös sähköpostitse osoitteesta jonsku@lemmikkitaivas.fi

Haluan liittyä kanta-asiakkaaksi

Puhelin

09 802 5559

Email

Social Media

  • Facebook
  • Instagram
Kiitos viestistä!